Na enkele overlegmomenten met het bestuur van Harmonie Juliana uit Sint Odiliënberg heeft zij onze doelstelling onderstreept. Daarmee is “Ons huis van de muziek” niet alleen meer een zaak van Fanfare Sint Wiro. Lex Tulfer, secretris van Harmonie Juliana, heeft inmiddels zitting genomen in de werkgroep om samen onze visie uit te dragen en onze doelstellingen na te streven. Wij heten Lex graag van harte welkom.   
© www.onshuisvandemuziek.nl - Made by JoZ 2014
Welkom en doelstelling Nieuws-noten Wie mag lid worden Wat bieden wij Projecten en lessen Wat kost het Clublid worden Inschrijfformulier Vriend worden Onze vrienden Wie is wie? Links Contactgegevens en Colofon
Nieuwsnoten
Om onze proefprojecten te verwezenlijken hebben wij een deze ingediend bij “Kern met Pit” “Kern met Pit” is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit worden bewonersgroepen uitgenodigd om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Lukt het je om je project binnen een jaar af te ronden dan ontvang je duizend euro. Op zaterdag 24 januari was er een startbijeenkomst in Grathem waar wij, samen met 11 andere groepen, onze projecten presenteerden. Na de uitleg over onze presentatie en hetgeen wij willen bereiken, keerden wij in afwachting huiswaarts. Op 10 februari ontvingen we van “Kern met Pit” een bevestigng van deelname! Daarbij: “de jury heeft besloten jullie project te selecteren voor de editie 2015”, met verdere informatie over het verloop. Een en ander betekent dat een deel van de onkosten opgevangen kunnen worden als we dit project tot een goed einde brengen. We gaan er voor, met dank aan het Oranje-fonds!
           Muziek-aanbod op/via de basisschool 2017.  Begonnen met “Schoolnoten” en “Blokfluitlessen” hebben we het vorige schooljaar afgesloten met het “Ons Huis-Orkest”. Dit met financiële ondersteuning van Gemeente, Oranjefonds en vrijwilligers. Het resultaat Van zowel kinderen, ouders en leerkrachten mochten we complimenten in ontvangst nemen terwijl een aantal ouders een kijkje namen tijdens de repetities van de (jeugd)Harmonie en/of Fanfare. Hoe verder. Het plan was ook dit schooljaar muzieklessen ná school te organiseren. Helaas kregen we, pas kort na het begin van het schooljaar, van de Gemeente te horen dat we niet meer op een financiële bijdrage konden rekenen. Daarmee werd een fundament onder ons “Ons Huis van de Muziek” vandaan gehaald, namelijk “het voor iedereen betaalbaar maken van kennismaking met muziek”.  Toch muziekles? Inmiddels hebben we toch een weg gevonden en willen we het nog resterende schooljaar muzieklessen verzorgen ná schooltijd waarbij deze aansluiten op de binnenschoolse muzieklessen. Wat we willen weten Vindt u het belangrijk voor uw kind om Blokfluitlessen te volgen of via  Ons Huis-Orkest” een blaasinstrument leert bespelen, laat het ons weten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal blijken of deze doorgang kunnen vinden en of het financieel haalbaar is. Opgeven voor Blokfluitles en/of “Ons Huis-Orkest”; Stuur een mail met uw naam, de naam, leeftijd van uw kind(eren) en verdere adresgegevens naar onshuisvandemuziek@kpnmail.nl of meld u aan via het inschrijfformulier op deze website U hoort van ons
Blokfluit-lessen of  Ons Huis-orkest Blokfluit-lessen of  Ons Huis-orkest Harmonie Juliana Stichting leergeld helpt
“Ons huis van de muziek” wil ook de mogelijkheid bieden kennis te maken met andere muziekinstrumenten en deze te leren bespelen. Janne Sars uit Sint Odiliënberg, heeft “Ons huis van de muziek” weten te vinden en is inmiddels gestart om via deze weg vioollessen verzorgen. Heb je interesse om viool te leren spelen of wil je er meer van weten? Klik hier
Vioollessen Willeke Simons, muziektherapeut en activiteitenbegeleider, treedt regelmatig op als zangeres. Zij vindt ook dat iedereen een kans moet krijgen om in aanraking te komen met muziek. “Juist als dit op jonge leeftijd al gebeurt, kun je hier je hele leven plezier van beleven. Vanuit mijn achtergrond als therapeut en muzikant wil ik hier graag een steentje aan bijdragen”!  Willeke heeft het project “School-noten” voor haar rekening genomen. Meer weten? Klik hier School- noten
Na enkele overlegmomenten met het bestuur van Harmonie Juliana uit Sint Odiliënberg heeft zij onze doelstelling onderstreept. Daarmee is “Ons huis van de muziek” niet alleen meer een zaak van Fanfare Sint Wiro. Lex Tulfer, secretris van Harmonie Juliana, heeft inmiddels zitting genomen in de werkgroep om samen onze visie uit te dragen en onze doelstellingen na te streven. Inmiddels hebben Marian Beckers en Peter Bruinen ook aangeschoven Wij heten ook hen van harte welkom.   
Harmonie Juliana
Stichting Leergeld helpt! U kunt onder andere voor uw kind een financiële bijdrage ontvangen voor activiteiten op school. Denk hierbij aan de kosten voor muzieklessen. Meer informatie? Klik hier
Nieuws-noten Kern met Pit Stichting leergeld helpt Vioollessen School- noten Kern met Pit